Kontrola kvality a technológia výroby

Guľatina na stavbu zrubových domov sa starostlivo vyberá v zrelých dospelých porastoch, ktoré sú vhodné pre ťažbu. Následne sa na odvoznom mieste vyberie vhodná guľatina, ktorej priemer sa zisťuje lesníckou priemerkou.

Výrobný postup zrubu
1. Guľatina, ktorá bola vybraná na výstavbu, je klasickým spôsobom zbavovaná kôry a obkresľovaná, čím si drevo zachováva svoju prirodzenú krivosť a vzhľad. Na povrchu guľatiny sú zachované okrajové letokruhy, ktoré vytvárajú v kolmom priereze dreva najhustejšiu vrstvu drevnej hmoty. Tým sa zabezpečuje jeho pevnosť, stabilita a dlhá životnosť.
2. Do každej ručne olúpanej guľatiny sa taktiež ručne vyfrézuje drážka, ktorá sa dočistí dlátkom. Jednotlivé guľatiny sa očíslujú podľa poradia, v ktorom sú kladené.
3. Prvá vrstva guľatiny je zrezaná pozdĺžne do roviny, tak aby plynule dosadla na podkladový hranol, ktorý bude zo spodnej strany oddelený od základov hydroizoláciou.Vrchná plocha podkladového hranolu je pokrytá tepelnou izoláciou, ktorá je následne pritlačená zrezanou stranou prvej rady guľatiny.
4. Dalšie rady guľatiny sú kladené na seba s tým, že v dosedacej ploche medzi jednotlivými radami guľatiny je vložený tepelno-izolačný materiál. Ako izolácia sa používá minerálna vata, ovčia vlna alebo vlnené pásy. Vďaka tomu sú akékoľvek špáry eliminované.

Postup montáže na základoch zákazníka
1. Očíslovaná guľatina sa vyloží z dopravného prostriedku a ukladá v poradí, v akom bola zhotovená na montážnej ploche firmy. Prvá zrezaná guľatina sa kladie na zaizolovaný podkladový hranol.
2. Plocha stien hrubej stavby sa vybrúsi a vyčistí od prachu. Následne je impregnovaná preventívnym postrekom proti škodcom. Po jeho zaschnutí sa realizuje prvý náter základovým olejom. Na záver sa nanesie jedna vrstva glazúrovacieho náteru v interiéri a dve vrstvy v exteriéri. Všetky nami používané nátery sú ekologické, na báze prírodného oleja.

Prezentácia výroby zrubových domov

Využite naše profesionálne služby a neváhajte nás kontaktovať >>