Napísali o nás

23.10. 2008 - V množstve ponúkaných konštrukčných stavebných systémov sa investor často stráca. Pre tých, ktorí dávajú na prvé miesto prírodné materiály a zdravé bývanie sa okruh výberu zmenší na konštrukcie na báze dreva. Medzi hrazdenými, stĺpikovými, panelovými či skeletovými stavbami majú svoje miesto aj zrubové konštrukcie.

26.3. 2007 - Na tradíciu spracovania dreva v Rajeckej doline úspešne nadviazala spoločnosť Zruby Rajec. Spoločnosť založil Miloš Bronček v roku 1992 ako drevospracujúcu spoločnosť, tá sa neskôr zamerala na výstavbu zrubových domov.

26.10. 2006 (TASR) – Firma vznikla v roku 1993 a dnes je známa na Slovensku i v Európe ako výrobca typických kanadských zrubov. "Vyrábame ich od roku 1995 na základne know-how kanadských odborníkov z provincie Quebec a ako prví v strednej Európe sme získali ich dôveru. Na začiatku sme ročne vyrobili päť zrubov, dnes už 50 až 60 a ich podiel na celkovej produkcie firmy je takmer 75 %. Zvyšok výroby je klasické drevné rezivo, palety alebo štiepky," hovorí majiteľ Zruby Rajec Miloš Bronček.

30.5. 2005 - Drevospracujúci priemysel je jedným z odvetví, ktoré podporuje aj štát. Konateľ firmy Zruby Rajec, Miloš Bronček, ako správny manažér využil ponúkajúce sa možnosti a požiadal Slovenskú záručnú a rozvojovú banku o dotáciu. V rámci schémy na podporu spracovania a využívania drevnej suroviny v SR tak získal štyri milióny korún na nákup nových technológií.

30. 5. 2005 - Opracovanie dreva má v Rajeckej doline dlhoročnú tradíciu, na ktorú nadväzuje aj firma Zruby Rajec, s. r. o. Vznikla v roku 1993 a dnes je známa na Slovensku i v Európe ako výrobca typických kanadských zrubov. Firmu založil Miloš Bronček, absolvent Inštitútu inžinierov civilného letectva v lotyšskej Rige. Ešte ako študent začal na Slovensko dovážať drevo z Pobalia a Bieloruska. Rodák z Považskej Bystrice nakoniec zakotvil v Rajci.